HƯU TRÍ & TRỢ CẤP 1 LẦN

NỘI DUNG

ĐIỀU KIỆN

MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP

CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

2 Điều chỉnh lương hưu.

Đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và có một trong những điều kiện sau:

·            Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

·            Nam đủ 55, nữ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại hoặc nơi có phụ cấp > 0,7.

·            Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi suy giảm khả năng lao động > 61%.

*Có  ít nhất 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại và suy giảm khả năng lao động > 61% (không hạn chế tuổi) :

-Bị nhiễm HIV/AID do rủi ro nghề nghiệp.

-Đủ 50 tuổi, có 15 năm khai thác than trong hầm lò.

·   Tham gia BHXH trên 30 năm (đối với nam) và trên 25 năm (đối với nữ).

Khi chỉ số giá sinh họat tăng và kinh tế tăng trưởng.

Tỷ lệ lương hưu:

-15 năm đầu đóng BHXH = 45%, từ năm thứ 16 trở đi mỗi năm thêm 2% (đối với nam) và 3% (đối với nữ). Tối đa không quá 75%.

·     Nghỉ trước tuổi, mỗi năm giảm 1%.

Lương bình quân khi nghỉ hưu:

-Hưởng theo thang lương Nhà nước: Mức bình quân (bq) tính theo thời điểm bắt đầu đóng BHXH;

·      Trước ngày 01/01/95 :                          bq 5 năm cuối.

·      Từ ngày 01/01/95 đến 31/12/2000 :    bq 6 năm cuối.

·      Từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2006 : bq 8  năm cuối.

·      Từ ngày 01/01/2007 :                           bq 10 năm cuối.

-Không hưởng theo thang bảng lương Nhà nước : Bình quân cả quá trình.

 

 

·      Mỗi năm 0,5 tháng lương  bình quân đóng BHXH. Mức trợ cấp tính từ năm 26 (nữ) và năm thứ 31 (nam).

Lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở tăng chỉ số sinh hoạt và mức tăng trưởng kinh tế của từng thời kỳ.

TRỢ CẤP  1 LẦN

*Lãnh trợ cấp  ngay không chờ sau 12 tháng:

·   Đóng BHXH từ đủ 1 năm đến < 20 năm bị suy giảm khả năng lao động trên 61%  hoặc hết tuổi lao động .

·   Đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên, đi định cư hợp pháp ở nước ngoài;

*Chờ lãnh trợ cấp sau 12 tháng:

-Tham gia BHXH từ > 12 tháng đến < 20 năm, sau 1 năm nghỉ việc không có việc làm.

·     Mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương.

 

 

Thủ tục hồ sơ hưu: Sổ BHXH; Quyết định nghỉ việc hưởng BHXH của người sử dụng lao động (3 bản); Đơn đề nghị hưởng lương hưu (nếu l hưu chờ); Bản xác nhận quá trình tham gia BHXH (3 bản); Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (nếu có).

Thủ tục nhận trợ cấp 1 lần: Sổ BHXH; Đơn đề nghị nhận trợ cấp 1 lần (có xác nhận thường trú/tạm trú của UBND phường/xã ). Bản sao Giấy CMND, hộ khẩu (có thị thực của UB phường/xã). Bản sao và dịch Visa (nếu định cư nước ngoài)

Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngy nhận đủ hồ sơ hưu; 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trợ cấp 1 lần.